Regulamin

Witamy w serwisie internetowym pomagamysercem.pl, który jest prowadzony przez Fundację „Pomagamy sercem”. Poniżej wyjaśniamy obowiązujące w Fundacji ,, Pomagamy sercem” zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie Użytkownik serwisu może nam udostępnić podczas korzystania z tej strony. Naszym celem jest ochrona danych osobowych Użytkownika w Internecie.

W naszym serwisie Użytkownik znajdzie opis podejmowanych przez nas działań, opisy zbiórek naszych podopiecznych, może przeczytać nasze sprawozdania bez konieczności przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie.
Jeśli jednak Użytkownik przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa. Fundacja ,, Pomagamy sercem” zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim użytkownikom serwisu pomagamysercem.pl realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie.

Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez wysłanie e-maila do Fundacji ,, Pomagamy sercem” ze stosownym żądaniem na adres e-mail: fundacja@pomagamysercem.pl z adresu e-mail podanego podczas ewentualnej rejestracji w serwisie pomagamysercem.pl
Po to by lepiej realizować nasze usługi, będziemy przekazywać do przeglądarki sieciowej Użytkownika niewielki plik, który będzie przechowywany w jego komputerze i odczytywany przez nasz serwer Internetowy (nazywamy taki plik /cookie/ – „ciasteczko”). Takie „ciasteczko” nie może zostać odczytane przez żaden serwer internetowy poza tym, który dokonał jego transmisji. „Ciasteczko” jest przez nas wykorzystywana do szeregu zadań administracyjnych, na przykład do przechowywania preferencji Użytkownika co do informacji określonego typu czy tez hasła Użytkownika, którego nie będzie on musiał wprowadzać przy każdorazowej wizycie na naszej stronie internetowej.

Większość takich „ciasteczek” istnieje tylko w trakcie trwania sesji lub „odwiedzin”. Żadna z nich nie będzie zawierać informacji umożliwiającej innym osobom skontaktowanie się z Użytkownikiem elektronicznie, pocztą elektroniczną czy też pocztą reklamową. Użytkownik może przygotować swoją przeglądarkę sieciową do informowania go o tym, kiedy przysyłane są „ciasteczka” lub do uniemożliwiania przesyłania takich „ciasteczek” informacyjnych. „Ciasteczek” używamy również do celów statystycznych – bez odnoszenia ich do konkretnego odwiedzającego witrynę.

Dane użytkowników zbierane są także celowo w ramach obowiązujących kampanii poprzez formularze kontaktowe oraz reklamowe. Zbierane dane to imię i nazwisko, e-mail i telefon. Użytkownik pozostawia swoje dane dobrowolnie i upoważnia Fundację do kontaktu w ramach prowadzonej kampanii. Dane te nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, a Użytkownik ma możliwość wglądu w swoje dane, zmiany ich i usunięcia na wyraźne żądanie pisząc na adres e-mail: fundacja@pomagamysercem.pl z adresu e-mail podanego podczas ewentualnej rejestracji w kampanii pomagamysercem.pl

Fundacja ,, Pomagamy sercem” zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. Mamy nadzieję, że nasze zasady pozwolą zawsze cieszyć się Państwu wygodnym użytkowaniem naszego serwisu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres : fundacja@pomagamysercem.pl