Fundacja

Pomagamy Sercem

Zarząd Fundacji

Angelika Więcław

Prezes Zarządu

Anna Howaniec

Wiceprezes Zarządu

Rada Fundacji

Anna Ligoń

Przewodnicząca Rady

Dorota Pawelec

Członek Rady

Magdalena Dudzic

Członek Rady