Fundacja

Pomagamy Sercem

Misja i Cele Fundacji

Misją Fundacji jest niesienie pomocy wszystkim którym ta pomoc jest potrzebna. Dzieciom i osobom niepełnosprawnym, walczącymi z ciężkimi chorobami. Wsparcie rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej